info@mut.org.mt   21237815 / 21222663
Direttiva MCAST – ICS u IBMC

February 27, 2020 at 11:09 am

Direttiva MCAST – ICS u IBMC

L-MUT qed tagħti direttiva lill-gradi tagħha kollha fl-Institute of Community Services (ICS) u fl-Institute of Business Management and Commerce (IBMC). Id-direttiva hija li għandhom jitwaqqfu l-lezzjonijiet kollha mill-11.30am illum minħabba li m’hemmx provvista ta’ ilma f’dawn l-istitutes. Id-direttiva għandha tibqa’ effettiva sakemm is-servizz tal-ilma jerġa’ jiġi pprovdut. Din id-direttiva tapplika wkoll f’institutes oħra tal-MCAST li għandhom l-istess sitwazzjoni. Hija inaċċettabbli li f’sitwazzjoni li l-pajjiż jinsab fiha bħalissa fl-MCAST hemm saħansitra problema b’servizzi bażiċi ta’ provvista ta’ ilma. L-MUT tistenna li s-sitwazzjoni tiġi solvuta immedjatament.

Comments are closed.