info@mut.org.mt   21237815 / 21222663
Ir-rivista “Sagħtar” b’web portal ġdid – tista’ taqra l-edizzjonijiet passati

March 27, 2020 at 11:30 am

Ir-rivista “Sagħtar” b’web portal ġdid – tista’ taqra l-edizzjonijiet passati

Hekk kif l-MUT qiegħda tipprepara l-ħruġ mill-ġdid tar-rivista Sagħtar, bi pjaċir qed tħabbar proġett ġdid marbut ma’ din ir-rivista. Dan huwa pjattaforma diġitali li tinsab fis-sit saghtar.org.mt u fiha wieħed jista’ jaċċessa l-edizzjonijiet passati tar-rivista.

L-MUT ilha numru ta’ xhur taħdem sabiex terġa’ tippubblika r-rivista tant popolari Sagħtar permezz ta’ fondazzjoni li ġiet irreġistrata fl-aħħar xhur. Parti minn din il-ħidma tikkonsisti fil-ħruġ tal-edizzjonijiet passati tar-rivista f’format diġitali. Fiċ-ċirkustanzi li fihom ħafna tfal u żgħażagħ jinsabu d-dar mal-familja, l-MUT ħasbet li tgħaġġel ftit il-pjanijiet u issa qed toffri l-ewwel sett ta’ rivisti tas-snin li għaddew f’forma diġitali. Dawn huma aċċessibbli għal kulħadd meta wieħed jissieħeb bħala membru tal-Fondazzjoni fis-sit saghtar.org.mt. Dan il-proċess huwa bla ħlas.

Il-President tal-MUT Marco Bonnici kkummenta dwar dan u qal li r-rivista Sagħtar hija “sors ta’ informazzjoni, aneddoti, poeżiji, ċajt, stejjer u ħafna aktar li wieħed jista’ jieħu gost iqatta’ s-sigħat jaqra u jara, u forsi anki jfittex fihom għal xi proġetti tal-iskola. Dawn l-edizzjonijiet għandhom ukoll iqanqlu l-interess tal-ġenituri, li żgur jiftakruhom sew meta kienu jattendu l-iskola u issa jistgħu jaqsmuhom ma’ wliedhom.”

Iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Elaine Germani sostniet li s-Sagħtar nistgħu nsejħulu patrimonju kulturali bil-Malti, u tajjeb li ngħożżuh, nippreservawh imma wkoll inżommuh ħaj, speċjalment issa li qegħdin nerġgħu naħdmu fuq l-edizzjonijiet il-ġodda.

Aktar informazzjoni ssibuha fis-sit saghtar.org.mt u fil-paġna ta’ Facebook facebook.com/saghtar. Dan il-proġett qiegħed jitwettaq mill-Fondazzjoni Sagħtar fi ħdan il-Malta Union of Teachers.

Sagħtar magazine with a new web portal – you can read past editions

While the MUT is gearing up to publish Sagħtar magazine again, it is pleased to announce a new project related to this magazine. This is a digital platform located at saghtar.org.mt where one can access past editions of the magazine.

The MUT has been working for a number of months to publish again the popular Sagħtar magazine through a foundation that has been registered in recent months. Part of the work of this foundation consists of releasing past editions of the magazine in digital format. In the circumstances, in which many children and young people are at home with their families, the MUT has thought of speeding up plans and is now offering the first set of magazines of the past years in digital form. They are now accessible to anyone upon joining the Foundation as member at saghtar.org.mt. This process is free of charge.

MUT President Marco Bonnici commented on this and said that Sagħtar magazine is “a source of information, anecdotes, poems, jokes, stories and much more that can be fun to spend hours reading and watching, and maybe even to look into them for some school projects. These editions should also interest parents, who surely remember them well when they were in school and can now share them with their children.”

The Chairperson of the foundation Elaine Germani stated that Sagħtar can be considered as cultural heritage in Maltese, and that we should cherish it, preserve it, but also keep it alive, especially now that we are working on the new editions.

More information can be found at saghtar.org.mt and on the Facebook page facebook.com/saghtar. This project is being carried out by Fondazzjoni Sagħtar within the Malta Union of Teachers.

Comments are closed.