info@mut.org.mt   21237815 / 21222663
Informazzjoni qarrieqa dwar LSEs

April 4, 2022 at 9:38 am

Informazzjoni qarrieqa dwar LSEs

L-MUT tiċħad li kien hemm, jew ser ikun hemm, taħdidiet dwar LSEs li ser jieħdu klassijiet meta għalliema jkunu assenti. L-MUT dejjem ħadet azzjoni u waqqfet skejjel li ħallew klassijiet ma’ LSE minflok mal-għalliema. Huwa ċar li min qiegħed jiżra din l-informazzjoni qarrieqa għandu l-għan ewlieni li joħloq il-firda bejn l-edukaturi għall-gwadann tiegħu. L-MUT tikkundanna dan l-aġir.

Comments are closed.