info@mut.org.mt   21237815 / 21222663

Category Archives: State Schools

Works resources allowance not to be used on school stationery

June 26, 2019 at 10:15 am

Works resources allowance not to be used on school stationery

The MUT is informed that some schools are requesting educators to use the works resources allowance to buy markers and other stationery items. This is unacceptable as all stationery for school use needs to be provided through the school budgets. Members are being directed to report such requests to the Union.

read more »
UPDATED: Teachers at St Thomas More Secondary forced to sign declaration

June 25, 2019 at 10:46 am

UPDATED: Teachers at St Thomas More Secondary forced to sign declaration

The MUT is objecting to pressure being placed on teachers at St Thomas More College for them to sign a declaration stating that they are refusing SEAC. The MUT has already reported the matter to the Ministry for Education and Employment and is directing teachers to refrain from signing any document in this regard. 26th […]

read more »
Kjarifika dwar iċ-Ċirkulari mill-MEDE rigward il-korsijiet għal LSE3

June 19, 2019 at 3:34 pm

Kjarifika dwar iċ-Ċirkulari mill-MEDE rigward il-korsijiet għal LSE3

L-MUT tirreferi għaċ-Ċirkulari DES 09/2019 rigward il-korsijiet LSE3 u l-progression. Minn informazzjoni li kisbet il-Union, l-iskop ta’ din iċ-Ċirkulari huwa sabiex tikkonferma li l-progression tibda dejjem minn Lulju tas-sena li fiha jispiċċa l-kors għal LSE3. Dan sabiex jekk ikun hemm korsijiet li jispiċċaw ftit qabel jew wara oħrajn, il-cut-off date, jiġifieri l-bidu tal-istep li jmiss […]

read more »
Stqarrija: Id-direttivi jibqgħu fis-seħħ wara attentat iddisprat mill-Ministeru li jixtri u jifred lill-edukaturi

June 6, 2019 at 3:39 pm

Stqarrija: Id-direttivi jibqgħu fis-seħħ wara attentat iddisprat mill-Ministeru li jixtri u jifred lill-edukaturi

Wara laqgħa u vot fl-MUT bejn l-għalliema u HODs tal-Malti u Matematika, ġie deċiż u kkonfermat li d-direttivi tal-MUT ser jibqgħu fis-seħħ. Dan wara laqgħat f’dawn l-aħħar jiem bejn il-Ministeru u l-MUT fejn jidher biċ-ċar li l-Ministeru m’huwiex jifhem il-problema u minflok isolviha qiegħed sempliċiment jipprova jgħattiha ta’ malajr. L-akbar xhieda ta’ dan kollu huwa […]

read more »
Urgent: Meeting for HODs and Teachers of Mathematics and Maltese

June 6, 2019 at 8:06 am

Urgent: Meeting for HODs and Teachers of Mathematics and Maltese

ATTENTION HODs and Teachers of Mathematics and Maltese. An urgent meeting for members shall be held on Thursday 6th June at 1pm at the MUT in Ħamrun. Members shall be updated about developments regarding directives. Please bring to the attention of colleagues to make sure everyone is informed about it.

read more »
Stqarrija: Il-Ministeru għall-Edukazzjoni jipprova jiskapriċċa lill-MUT

June 4, 2019 at 3:00 pm

Stqarrija: Il-Ministeru għall-Edukazzjoni jipprova jiskapriċċa lill-MUT

F’attentat biex jipprova jakkwista karti tal-eżamijiet ta’ malajr, il-Ministeru qed jipprova jirreplika dak li ġara f’nofs fl-eżamijiet ta’ nofs is-sena meta l-istudenti ingħataw karti tal-eżami li ma jinħadmux b’mistoqsijiet mhux fis-sillabu, karti kkupjati mis-snin ta’ qabel u mhux tal-livelli tal-istudenti. F’komunikazzjoni li ntbagħtet lill-iskejjel tal-Knisja mill-kurja, u li waslet għand l-MUT, jidher biċ-ċar li l-Ministeru […]

read more »
Stqarrija: L-MUT tispjega s-sitwazzjoni dwar l-Eżamijiet tal-Malti u l-Matematika – mhix ser tiġi intimidata minn theddid tal-Ministeru

June 3, 2019 at 7:15 pm

Stqarrija: L-MUT tispjega s-sitwazzjoni dwar l-Eżamijiet tal-Malti u l-Matematika – mhix ser tiġi intimidata minn theddid tal-Ministeru

L-MUT tixtieq tagħti l-verżjoni tal-fatti dwar il-kwistjoni li għandha mal-Ministeru għall-Edukazzjoni dwar l-eżamijiet tal-Malti u l-Matematika fl-iskejjel sekondarji. Din mhix kwistjoni li nqalgħet dan l-aħħar iżda l-MUT ġibdet l-attenzjoni tal-Ministeru dwarha sena ilu meta irċeviet informazzjoni konsistenti mill-iskejjel li l-Ministeru kien qiegħed jimmassimizza l-operat billi jinjora klawżola tal-ftehim settorali li tistipula li f’kundizzjonijiet eċċezzjonali biss […]

read more »
Id-direttivi tal-Malti u Matematika jibqgħu fis-seħħ wara li l-Ministeru ma ħa l-ebda passi biex tissolva l-problema

May 29, 2019 at 12:12 pm

Id-direttivi tal-Malti u Matematika jibqgħu fis-seħħ wara li l-Ministeru ma ħa l-ebda passi biex tissolva l-problema

L-MUT tinnota li tmien xhur wara li bdew id-direttivi għall-għalliema u HODs tal-Malti u l-Matematika, is-sitwazzjoni mhux talli baqgħet l-istess iżda marret lura. Għalliema ta’ diversi suġġetti, l-aktar tal-Malti u Matematika, ilhom madwar sena jingħataw aktar lezzjonijiet minn kemm indikat fil-ftehim, jiġifieri massimu ta’ 24 lezzjoni u 1 replacement (24+1), u l-indikazzjonijiet juru li għas-sena […]

read more »
Reminder on CoPE Sessions

May 28, 2019 at 11:28 am

Reminder on CoPE Sessions

The MUT would like to remind members that CoPE sessions, apart from being during normal working hours and organised by management, should not have educators charged fees to participate. Queries and difficulties should be directed to the MUT through the usual channels.

read more »