info@mut.org.mt   21237815 / 21222663

Category Archives: Press Release

Stqarrija: Id-direttivi jibqgħu fis-seħħ wara attentat iddisprat mill-Ministeru li jixtri u jifred lill-edukaturi

June 6, 2019 at 3:39 pm

Stqarrija: Id-direttivi jibqgħu fis-seħħ wara attentat iddisprat mill-Ministeru li jixtri u jifred lill-edukaturi

Wara laqgħa u vot fl-MUT bejn l-għalliema u HODs tal-Malti u Matematika, ġie deċiż u kkonfermat li d-direttivi tal-MUT ser jibqgħu fis-seħħ. Dan wara laqgħat f’dawn l-aħħar jiem bejn il-Ministeru u l-MUT fejn jidher biċ-ċar li l-Ministeru m’huwiex jifhem il-problema u minflok isolviha qiegħed sempliċiment jipprova jgħattiha ta’ malajr. L-akbar xhieda ta’ dan kollu huwa […]

read more »
Stqarrija: Il-Ministeru għall-Edukazzjoni jipprova jiskapriċċa lill-MUT

June 4, 2019 at 3:00 pm

Stqarrija: Il-Ministeru għall-Edukazzjoni jipprova jiskapriċċa lill-MUT

F’attentat biex jipprova jakkwista karti tal-eżamijiet ta’ malajr, il-Ministeru qed jipprova jirreplika dak li ġara f’nofs fl-eżamijiet ta’ nofs is-sena meta l-istudenti ingħataw karti tal-eżami li ma jinħadmux b’mistoqsijiet mhux fis-sillabu, karti kkupjati mis-snin ta’ qabel u mhux tal-livelli tal-istudenti. F’komunikazzjoni li ntbagħtet lill-iskejjel tal-Knisja mill-kurja, u li waslet għand l-MUT, jidher biċ-ċar li l-Ministeru […]

read more »
Stqarrija: L-MUT tispjega s-sitwazzjoni dwar l-Eżamijiet tal-Malti u l-Matematika – mhix ser tiġi intimidata minn theddid tal-Ministeru

June 3, 2019 at 7:15 pm

Stqarrija: L-MUT tispjega s-sitwazzjoni dwar l-Eżamijiet tal-Malti u l-Matematika – mhix ser tiġi intimidata minn theddid tal-Ministeru

L-MUT tixtieq tagħti l-verżjoni tal-fatti dwar il-kwistjoni li għandha mal-Ministeru għall-Edukazzjoni dwar l-eżamijiet tal-Malti u l-Matematika fl-iskejjel sekondarji. Din mhix kwistjoni li nqalgħet dan l-aħħar iżda l-MUT ġibdet l-attenzjoni tal-Ministeru dwarha sena ilu meta irċeviet informazzjoni konsistenti mill-iskejjel li l-Ministeru kien qiegħed jimmassimizza l-operat billi jinjora klawżola tal-ftehim settorali li tistipula li f’kundizzjonijiet eċċezzjonali biss […]

read more »
Forum Unions Maltin jiddiskuti l-qasam tax-xogħol ma’ Kandidati għall-Parlament Ewropew

May 3, 2019 at 9:01 am

Forum Unions Maltin jiddiskuti l-qasam tax-xogħol ma’ Kandidati għall-Parlament Ewropew

Il-Forum Unions Maltin ilbieraħ il-Ħamis 2 ta’ Mejju iddiskutiet l-isfidi fil-qasam tax-xogħol u kif dawn jolqtu lill-ħaddiem f’attivita’ li fiha kienu mistiedna sitt kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fl-introduzzjoni, il-President tal-Forum Marco Bonnici semma diversi sfidi u wegħdiet politiċi li għandhom ikunu prijorita’ fis-snin li ġejjin, fosthom il-wegħda elettorali li s-sick leave jkun jista’ jintuża’ wkoll […]

read more »
Stqarrija: Informazzjoni qarrieqa dwar LSEs li ser jitilfu l-impjieg

April 30, 2019 at 9:41 am

Stqarrija: Informazzjoni qarrieqa dwar LSEs li ser jitilfu l-impjieg

L-MUT tirreferi għal informazzjoni qarrieqa li twasslet lil numru żgħir ta’ LSEs fejn intqal li xi LSEs ser jitilfu xogħolhom. L-MUT tisħaq li din l-informazzjoni hija totalment falza u qarrieqa għaliex il-bżonn ta’ LSEs qed ikompli jikber tant li kull min jgħaddi mill-interviews tal-LSEs mal-Gvern, Knisja jew skejjel indipendenti jidħol fl-impjieg fi ftit jiem. Il-bidliet […]

read more »
Nindirizzaw il-kriżi fil-professjoni tal-edukaturi

March 28, 2019 at 10:19 am

Nindirizzaw il-kriżi fil-professjoni tal-edukaturi

L-MUT qed terġa’ tqajjem għarfien dwar il-ħtieġa li tiġi ndirizzata s-sitwazzjoni ta’ kriżi li għandna fil-professjoni fejn il-ħtieġa ta’ edukaturi fil-qasam edukattiv qed tkompli tikber minħabba diversi raġunijiet. Dawn jinkludu: • Iż-żieda fil-popolazzjoni ta’ studenti fl-iskejjel minħabba studenti barranin;• Il-bżonn ta’ żieda fis-servizzi li jgħinu studenti li għandhom abilitajiet varji inkluż fil-litteriżmu u l-inklużjoni;• Iż-żieda […]

read more »
MUT condemns yet another violent incident and once again appeals for security in schools – requests urgent meeting with Minister

February 4, 2019 at 3:16 pm

MUT condemns yet another violent incident and once again appeals for security in schools – requests urgent meeting with Minister

The MUT is yet again condemning the violent incident that occurred today at a school in Pembroke with two educators getting hurt in the altercation. The Union has been saying the same things over and over and unfortunately only instances like this prove the Union right. The MUT is currently in contact with the respective […]

read more »
Press Release: MUT highly concerned about absence of national strategy to attract youth to teaching profession – no teachers available to teach 13 new applied subjects

January 31, 2019 at 11:27 am

Press Release: MUT highly concerned about absence of national strategy to attract youth to teaching profession – no teachers available to teach 13 new applied subjects

The Malta Union of Teachers has been making representations with the respective authorities for months to ensure that the Government establishes a national strategy to attract youth to the education professions. The MUT notes that there are currently not enough teachers to teach traditional subjects, let alone to cater for an additional 13 applied subjects […]

read more »
L-MUT tirreġistra tilwima industrijali mal-awtoritajiet edukattivi u tas-saħħa – direttivi biex tipproteġi lill-edukaturi dwar l-avviż legali fuq il-konsum tal-ikel fl-iskejjel

December 19, 2018 at 10:17 am

L-MUT tirreġistra tilwima industrijali mal-awtoritajiet edukattivi u tas-saħħa – direttivi biex tipproteġi lill-edukaturi dwar l-avviż legali fuq il-konsum tal-ikel fl-iskejjel

Il-Malta Union of Teachers ilha għal dawn l-aħħar ġimgħat tirċievi informazzjoni mingħand il-membri tagħha rigward l-avviż legali fuq il-konsum tal-ikel fl-iskejjel. Dan daħħal b’mod inaċċettabbli numru ta’ regoli ġodda li lkoll ġew imposti fuq il-qasam edukattiv, b’mod partikolari fuq l-edukaturi. Dawn f’daqqa waħda issa saru, fost l-oħrajn, responsabbli personalment minn deċiżjonijiet mhux fil-kontroll tagħhom u […]

read more »