info@mut.org.mt   21237815 / 21222663

Category Archives: Collective Agreements

Update on the new Sectoral/Collective Agreements

October 9, 2023 at 5:01 pm

Update on the new Sectoral/Collective Agreements

The MUT has been working incessantly on the sectoral/collective agreements during the past months by attending regular negotiations meetings with the Education Ministry and the Church Authorities. Meetings were also held on job descriptions. The MUT is notifying Working Group members of all grades about another meeting. A meeting for members to update about agreement […]

read more »
Meeting with ITS members

June 30, 2023 at 8:30 am

Meeting with ITS members

The MUT shall be holding a meeting with members at ITS to provide an update about negotiations of the new Collective Agreement. The meeting shall be held at ITS Luqa on Friday 7th July at 9.00am. Registration is required to attend the meeting. Please fill the registration form here.

read more »
Sectoral Agreement:  One profession – One Union

June 21, 2023 at 9:46 am

Sectoral Agreement: One profession – One Union

This morning MUT officials have proceeded with negotiations on the Sectoral Agreement for Educators with the Government and the Education Ministry. The MUT is negotiating better working conditions for LSEs, Teachers, KGEs, HOS, AHs, EOs and HODs. This followed the failed attempt by Upe to separate LSEs from the Educators group, which was rejected by […]

read more »
Tinfaqa’ l-bużżieqa tal-UPE dwar ir-rikonoxximent tal-LSEs fl-iskejjel tal-Istat – UPE titlef il-każ quddiem it-Tribunal Industrijali

June 20, 2023 at 12:55 pm

Tinfaqa’ l-bużżieqa tal-UPE dwar ir-rikonoxximent tal-LSEs fl-iskejjel tal-Istat – UPE titlef il-każ quddiem it-Tribunal Industrijali

L-MUT tilqa’ d-deċiżjoni tat-tribunal industrijali, li ċaħad it-talba tal-UPE li tingħata rikonoxximent tal-LSEs li jaħdmu fl-iskejjel tal-Istat. L-MUT irrappurtat kemm-il darba l-informazzjoni qarrieqa li kienet qed tinxtered, li l-UPE qed tinnegozja l-ftehim settorali l-ġdid għal-LSEs fl-iskejjel tal-Istat. Saħansitra ftit tas-sigħat ilu l-istess UPE laqqgħet grupp ta’ LSEs u baqgħet issostni li hi ser tirrappreżentahom, u […]

read more »
Il-Ftehim Kollettiv/Settorali tal-LSEs – kjarifika

June 19, 2023 at 11:00 am

Il-Ftehim Kollettiv/Settorali tal-LSEs – kjarifika

L-MUT qed tkompli tirċievi informazzjoni dwar min qed jgħid li n-negozjati tal-ftehimiet dwar l-LSEs qed jagħmilhom ħaddieħor u mhux l-MUT. Din hi gidba. L-MUT u l-Gvern, u b’mod parallel l-MUT u l-awtoritajiet tal-Knisja, ilhom għaddejjin bin-negozjati għall-gradi kollha tal-edukaturi fl-iskejjel tal-Istat u tal-Knisja rispettivament minn Diċembru 2022. Ħadd ħlief l-MUT ma hu involut f’dawn in-negozjati, […]

read more »
Update on Negotiations of State/Church Schools agreements

May 30, 2023 at 12:22 pm

Update on Negotiations of State/Church Schools agreements

The MUT just held a meeting for members in State and Church Schools to provide the latest updates about the negotiations of the Sectoral Agreement for State School Educators and the corresponding Collective Agreement for Church School Educators. The meeting followed an earlier meeting for school representatives. MUT would like to thank members who participated […]

read more »
Escalation of the trade dispute at the Institute for Education

May 26, 2023 at 12:30 pm

Escalation of the trade dispute at the Institute for Education

The MUT has communicated again with the Education Ministry after the Ministry failed to provide an updated proposal for the Institute for Education agreement. The MUT has a trade dispute with the Ministry regarding the collective agreement for IfE and has presented updated agreement proposal without receiving any reactions. To this effect the union shall […]

read more »
Consultation with members on job descriptions

May 12, 2023 at 12:44 pm

Consultation with members on job descriptions

MUT is inviting members to submit their feedback on the job description of their respective grade. An exercise is currently being carried out in the MUT working groups to revise the job description documents. A dedicated working group with the Education Ministry shall be carrying out changes to the job descriptions in parallel with negotiations […]

read more »
Meeting for representatives in State/Church schools on the new agreement

April 28, 2023 at 10:52 am

Meeting for representatives in State/Church schools on the new agreement

The MUT is inviting up to two representatives/link persons/delegates per State/Church school to attend a meeting on the new sectoral agreement. The meeting shall be held on Monday 22nd May 2023 at 16.00. The meeting shall be held at MCAST Paola, meeting room to be announced closer to the date. The participation of up to […]

read more »