info@mut.org.mt   21237815 / 21222663
L-MUT tappella sabiex il-miżuri stretti fl-iskejjel jibqgħu jinżammu matul il-weekend li ġej u l-ġranet ta’ wara

October 28, 2020 at 12:10 pm

L-MUT tappella sabiex il-miżuri stretti fl-iskejjel jibqgħu jinżammu matul il-weekend li ġej u l-ġranet ta’ wara

Informazzjoni li qed tasal għand l-MUT tindika li xi wħud qed jorganizzaw festini li ser isiru matul tmiem il-ġimgħa li ġejja, partikolarment relatati mal-Halloween. Filwaqt li l-MUT tifhem li fejn hu possibbli għandna nkomplu nfittxu n-normalità fl-attivitajiet li jsiru kemm għall-adulti, żgħażagħ u tfal, il-union hija mħassba ferm dwar sitwazzjonijiet fejn gruppi ta’ tfal, żgħażagħ u adulti li ma jgħixux fl-istess djar ser ikunu qegħdin jiltaqgħu u jipparteċipaw f’dawn il-festini. Il-union tħoss li din hi sitwazzjoni li trid tiġi ndirizzata għaliex huwa ċar li r-riskji ta’ tixrid tal-virus waqt festini bħal dawn huma kbar u jistgħu iwasslu sabiex jintilfu l-isforzi kbar li qed isiru fl-iskejjel. Il-pandemija hemm bżonn li titrażżan u dan ma jistax isir mingħajr l-isforzi u r-responsabbiltà tas-soċjetà kollha f’kull ħin.

Għaldaqstant, filwaqt li l-MUT tappella lil kulħadd sabiex tali attivitajiet jiġu evitati, qed tappella wkoll lill-awtoriatajiet tas-saħħa sabiex jagħtu direzzjonijiet ċari dwar dan.

Comments are closed.