info@mut.org.mt   21237815 / 21222663
Direttivi għall-gradi tekniċi tal-Istat

December 22, 2020 at 9:35 am

Direttivi għall-gradi tekniċi tal-Istat

L-MUT qed tordna direttivi lill-membri tagħha fil-gradi tekniċi fl-iskejjel tal-Istat (School Technicians) minħabba li l-Ministeru tal-Edukazzjoni mhux qed jirrikonoxxi r-rappreżentanza tal-MUT ta’ dawn il-gradi. Dawn huma li:

– ma jsirx tindif tal-ebda apparat li jintuża;
– isir biss xogħol kif stipulat fil-job descriptions;
– ma jsirx xogħol minflok Uffiċjali li ma baqgħux fis-servizz u ma kienx hemm impjieg ġdid.

Id-direttivi jidħlu fis-seħħ minn nhar is-7 ta’ Jannar 2021 u jibqgħu fis-seħħ sakemm l-MUT ma tkunx qed tiġi rikonoxxuta sabiex tirrappreżenta lil dawn il-gradi fejn għandha l-maġġoranza tal-membri.

Comments are closed.