info@mut.org.mt   21237815 / 21222663
Aġġornament dwar l-Anomalija fis-Salajru ta’ Ċerti LSE2s

April 25, 2019 at 3:30 pm

Aġġornament dwar l-Anomalija fis-Salajru ta’ Ċerti LSE2s

Rigward l-anomalija li ġiet irrapurtata lill-MUT minn membri li huma LSE2s, il-Union tixtieq tinforma lill-membri li ltaqgħet mal-Ministeru biex tagħmel il-każ u wara diskussjoni magħhom ħareġ li l-issue hija aktar ikkumplikata minn sempliċi żball. L-issue tirrigwarda l-interpretazzjoni tar-regoli taċ-ċivil (tal-ħaddiema kollha tal-Gvern magħruf bħala l-PSMC), fejn il-Ministeru qed jgħid li kien hemm tibdil fil-mod kif jimxu skala/step min jitla’ grad. Għaldaqstant lanqas m’hija problema li nqalet minħabba l-Ftehim Settorali. Wara l-laqgħa li l-MUT kellha mal-Ministeru ġiet involuta l-entita’ kompetenti fir-regoli taċ-ċivil li tagħmel parti mill-OPM (Kastilja), li ser tkun qed tagħti d-direzzjoni tagħha lill-Ministeru tal-Edukazzjoni. L-MUT qed tkompli ssegwi l-każ u ser noħorġu aktar informazzjoni hekk kif ikun hemm żviluppi.

Comments are closed.